Reference: Volume 38D (1954), Part No. 4, Section , Page 918

Judgement Details


Date
04/12/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZJA vs GIORGINA FORMOSA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 223 TAL-KAP. 12 - OFFIZA GHALL-PUDUR U L-MORALI PUBLIKA - PIENA - POST PUBLIKU
Summary
Il-piena vizwalizzata mill-ligi ghall-offizi ghall-pudur publiku f'post publiku jew espost ghall-publiku hija, kumulativament, dik tarrstrizzjoni tal-liberta' personali u dik pekunjarja. Imma fil-latit dini tal-piena ghandha ssir differenza bejn kaz ta' attijiet indecenti kommessi f'hin u f'lok litkun kwazi haga zgura li jghaddi xi hadd u, bla ma jrid, jara dawk l-attijiet, u kaz fejn il-post hufl-istraman fejn, ghalkemm possibbli, mhux probabbli li jaccedi xi hadd, u f'hin inoltrat li jkompli jimmenoma dik il-probabilita' Jek l-attijiet indecenti gew kommessi minn zewg persuni li gew kundannati ghall-istess piena ghal dawk l-attijiet, u wiehed minnhom jappella u l-iehor ma jappellax, uc-cirkustanzi tal-kaz ikunu jissugerixxu temperament fil-piena, ma ghandux josta ghall-applikazzjonita' dan it-temperament il-fatt li l-hati l-iehor ma appellax; ghaliex ko-imputat ma jista' qatt jippregudika lill-iehor billi ma jappellax mentri l-iehor jappella.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info