Reference: Volume 38D (1954), Part No. 4, Section , Page 878

Judgement Details


Date
18/09/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE GIORDIMAINA vs CLEMENTA PSAILA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INGURJA - KWERELA - MINURI
Summary
Fil-kaz tal-minuri ma hemm ebda dispozizzjoni bhal ma hemm fil-kaz tal-mara mizzewga, li, biex tikkwerela, ghanha bzonn il-kunsens tar-ragel jew l-awtorizzazzjoni tal-Qorti, hlief meta r-ragel ikun mnuri, assenti, dementi jew interdett; vivoldiri li ma hemm ebda dispozizzjoni li tghid li, biex il-minuri jista' jaghmel kwerela, jehtieg li jkollu l-kunsens ta' missieru jew ta' xi haddiehor, jew ta'l-awtorizzazjoni tal-Qorti. Ghalhekk hu ragjonevoli li jigi ritenut li, barra l-axxendent li jista' jikkwerela ghar-rapprezentat tieghu, anki l-istess minuri ghandu d-dritt awtonomu li jikkwerela ghalih innifsu. Biss, jista' jkun hemm lok ghal diversi kwistjonijiet (delineati f'din is-sentenza) li l-ezistenza taghhom tista' tissuggerixxi l-espedjenza li tkompli tigi segwita, ghall-ahjar sikurezza, il-prattika solita li ghall-minorenni jikkwerela min jirrapprezentah civilment, biex jigi evitatkull dubju fil-kaz li jkun hemm lok ghal dawn il-kwistjonijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info