Reference: Volume 38D (1954), Part No. 4, Section , Page 897

Judgement Details


Date
30/10/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMELO MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PILASTRI
Summary
Il-pilastri li, f'numru kbir, wiehed jara f'diversi bliet u villaggi hawn Malta, intizi, anki fi zmienijiet antiki, biex jipprotegu l-hajt esteru ta' fond mill-hsara li jistghu jikkagunawlu vejikoli,meta t-triq tkun dejqa jew id-dawra tkun bruska, jidhlu fil-manutenzjoni esterna tal-fond; u sid il-fond ghandu d-dritt li jzomm pilastru simili fl-istat originali tieghu. Vwoldiri illi, jekk il-pilastru biz-zmien, jew ghal xi raguni ohra, jittiehed u jassottilja ruhu, sid il-fond jista' jirrestitwieh fl-istat pristinu bla ma jiser ebda ligi; u mhux hati ta' kontravvenzjoni jekk isewwi dak il-pilastru bla permess tad-Direttur tax-Xoghlijiet Publici u tal-Kummissarju tal-Pulizija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info