Reference: Volume 38D (1954), Part No. 4, Section , Page 892

Judgement Details


Date
16/10/1954
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GIUSEPPE VELLA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 7(1) U 8(1) TAL-KAP. 102 - INSEPARABILITA' GURIDIKA JEW NATURALI, U INSEPARABILITA' ACCIDENTALI - LUKANDA - PROSTITUZZJONI - REAT UNIKU
Summary
I-fatt li bniedem, li hu responsabbli ghall-amministrazzjoni ta' lukanda, xjentament izomm jew jezercita l-istess lukanda, jew parti minnha, ghal skop ta' prostituzzjoni jew ghal skopijiet ohra immorali, u l-fatt li dak il-bniedem jkun ghex, ghal kollox jew f'parti, mill-qliegh tal-prostituzzjoni jew ta' skopijiet ohra immorali huma konnessi guridikament u naturalment, u mhux accidentalment biss;u ghalhekk it-tieni reat huwa assorbit fl-ewwel wiehed, u z-zewg htijiet jikkostitwixxu reat uniku.Meta ma hux il-kaz car ta' enuncjazzjoni hazina ta' l-ipotesi tal-ligi u ta' l-applikazzjoni ta' dik l-ipotesi ghall-fatt, imma jkun hemm dubju dwar l-appellabilita', ghandu jigi ritenut li d-decizjoni mhix appellabbli; ghax il-principju ta' l-enuncjazzjoni zbaljata ta' l-ipotesi tal-ligi ma ghandux jigi sfurzat b'mod li jigi applikat anki f'kaz ta' dubju.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info