Reference: Volume 46A (1962), Part No. 1, Section 1, Page 112

Judgement Details


Date
23/02/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE DEBONO vs PHILIP CAMILLERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SUDDEN EMERGENCY" - DANNI - HTIJA KONTRIBUTORJA - TRAFFIKU
Summary
Tnejn huma l-principji generalment akkolti fid-dottrina u fil-gurisprudenza estera u lokali, in materja ta' ncidenti ta' traffiku stradali, li ghandhom jirregolaw l-investiment ta' vetturi, jigifieri;- Hu obligu ta' kull driver li jirregola s-sewqan skond il-kondizzjonijiet u c-cirkustanzi, bhal mahuma l-hin ta' bil-ejl, il-vizwali ostakolata bid-dlam u bix-xita, il-piz tal-vejikolu, l-istat ta'l-art, u rapporti ohra kontingenti; u hu anki dmir ta' driver li jzomm dik li komunement tissejjah "a reasonable careful look-out", liema dmir igib mieghu li d-driver jara dak li jkun ragjonevolmentvizibbli. Jekk id-driver jonqos milli josserva dawn iz-zewg regoli ta' prudenza u jigi f'kollizjonima vettura ohra, huwa jkun hati ta' negligenza kontributorja, jekk il-vettura l-ohra wkoll kienet negligenti; u ma jistghax jinvoka l-ezoneru tas-"sudden emergency"; ghax huwa kien f'negligenza antecedenti, u din tkun li giebet l-istat tal-emergenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info