Reference: Volume 46A (1962), Part No. 1, Section 1, Page 98

Judgement Details


Date
23/02/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
REVERENDU PADRE PIO COMPAGNO, O.C. NE. vs SAVERIO BAJADA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 748(2), 51(1), 762 U 764 TAL-PROCEDURA CIVILI - DIGRIET INTERLOKUTORJU - KOMPETENZA - QORTI TA' GHAWDEX - VALUR
Summary
Mid-decizjonijiet tal-Qorti ta' Ghawdex jinghata appell lill-Qorti tal-Appell tal-Maesta' Taghha r-Regina meta l-oggett tal-pretensjoni, bla ma jitqiesu l-ispejjez, jaqbez il-valur jew is-somma ta' £100, jew ikun tali li ma jistghax jigi stabbilit il-valur tieghu. F'kawza fejn tintalab il-kundannatal-konvenut biex jezegwixxi certu xoghol, il-valur, ghalkemm incert, hu determinabbli; u ma jidholxfil-kazijiet li fihom il-ligi tassattivament issemmi liema huma l-kazi ta' valur indeterminabbli; uhuwa determinabbli bil-mezz ta' stima ta' perit fuq ordni tal-Ewwel Qorti kif mahsub fil-ligi. Sakemm ma tkunx saret dik l-istima ma tigix radikata l-kompetenza tal-Qorti tal-Appell biex tiehu konjizzjoni tal-kawza deciza mill-Qorti ta' Ghawdex. U dan jghodd ukoll meta l-appell lill-Qorti tal-Maesta' Taghha r-Regina jsir minn digriet interlokutorju moghti mill-Qorti ta' Ghawdex, u mhux minn sentenza fuq il-meritu; ghaliex l-appell minn digriet interlokutorju huwa ta' kompetenza tal-istess Qorti li lilha jmiss l-appell kieku l-kawza kienet giet deciza b'sentenza fil-meritu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info