Reference: Volume 46A (1962), Part No. 1, Section 1, Page 11

Judgement Details


Date
19/01/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., MAMO ANTHONY J., HARDING WILLIAM
Parties
BARUNI LINO TESTAFERRATA BONICI NE. vs GIUSEPPE MAGRO NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 10 TAL-KAP. 109. - BORD TAL-KERA - HANUT - LOKAZZJONI - ORDINANZA XXVIII TAL-1947 - SULLOKAZZJONI
Summary
Jekk talba ghar-ripreza tal-pussess ta' fond tkun bazata fuq allegata sullokazzjoni tal-fond da parti tal-inkwilin minghajr il-kunsens tas-sid, u fuq il-fatt li dan ma jkunx qed juza huwa stess il-fond, din il-tieni raguni mhix rikonoxxuta mil-ligi bhala raguni separata li ghaliha t-talba tista' tigi milqugha, u evidentement hi fuza u kompriza mal-ewwel raguni. L-Ordinanza nru XXVIII tal-1947 massanatx anki s-sullokazzjonijiet li kienu saru qabel il-perijodu; imma mill-banda l-ohra hu car illil-komminazzjoni tal-Kap. 109 tat-telfien tad-dritt ghat-tigdid tal-kiri fil-kaz ta' sullokazzjoni da parti tal-kerrej minghajr il-kunsens espress tas-sid ma tistghax titqies retroattiva fis-sens li tikkolpixxi anki s-sullokazzjonijiet li kienu saru qabel ma bdiet issehh l-Ordinanza XXI tal-1931.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info