Reference: Volume 46A (1962), Part No. 1, Section 1, Page 87

Judgement Details


Date
19/02/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
JOSEPH BONNICI vs LEONARDO SACCO ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1094 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - HTIJA KONTRIBUTORJA
Summary
Jekk tnejn minn nies jikkagunaw danni lil xulxin bi htija tat-tnejn, ikun hemm htija kontrobutorja li tirrendihom it-tnejn responsabbli ghall-hsara. Xejn ma jiswa lil wiehed minnhom il-fatt li dak lighamel ghamlu bil-permess tal-Pulizija; ghaliex il-Pulizija taghti dak il-permess ghax ikun rikjestskond il-ligi, imma minghajr ma tirrendi ruhha responsabbli tal-ghemil minnha awtorizzat, u minghajr ma tiggarantieh. Kif lanqas jiswa l-fatt illi fl-imghoddi dejjem sar l-istess u ma gara qatt xejn; ghax dan ma jfissirx illi ghandu jibqa' dejjem ma jigri xejn. L-apporzjonament tal-htija u tal-konsegwenti responsabbilta' jiddependi mid-diskrezzjoni tal-Qorti; u l-Qorti tal-Appell ma tiddisturbax dik id-diskrezzjoni tal-Ewwel Qorti jekk ma jkunx jidher car li hemm ragunijiet ta' certa gravita'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info