Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 2, Page 28

Judgement Details


Date
07/03/1994
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
JOSEPH DELCEPPO vs ONOREVOLI RAYMOND BONDIN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
L-ISTITUT TAL-KONTUMACJA
Summary
Il-ligi tinponi dover fuq ic-cittadini kollha, soggetti ghal gurisdizzjoni taghha, li huma jaraw u jassikuraw illi dawk il-persuni kollha li (a) jghixu maghhom fid-dar fejn joqghodu, jew inkella (b) huma impjegati taghhom, jew inkella (c) inkarigawhom li jircievu l-posta indirizzata lilhom - jikkonsenjawlhom l-ittra li huma jircievu, specjalment l-ittri rregistrati, u li malli jircievhom jirrilaxxjaw id-debita ricevuta. Il-ligi ma tistax tittollera negligenza ta' dan id-dover impost fuq ic-cittadini u din il-kwalita' ta' 'culpa' tammonta fir-realta' ghal dik l-indifferenza attwali, jew inkuranza ghall-possibbli sejhat tal-Qorti li tikkostitwixxi wahda mill-elementi essenzjali ta' l-istituttal-kontumacja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info