Reference: Volume 46A (1962), Part No. 1, Section 1, Page 76

Judgement Details


Date
16/02/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
LAWRENCE SCERRI vs CARMELINA COCCHIARA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMODATION" - APPELL - BORD TAL-KERA - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI
Summary
Sentenza tal-Bord tal-Kera li tistabbilixxi bhala kriterju legali li xebba tal-eta' taghha qabel tizzewweg ma ghandiex dritt ikollha dar ghaliha meta tista' toqghod mal-genituri taghha, tikkontjeni punt ta' dritt li jirrendi dik is-sentenza appellabbli. Ghax il-ligi ma timpedixxix li xebba tal-eta'taghha jkollha l-abitazzjoni taghha proprija ndipendenti minn dik ta' missierha u ommha. Ghaldaqstant, jekk xebba tal-eta' taghha kienet toqghod ma' nannitha, u baqghet tghix fejn kienet toqghod nannitha qabel ma din mietet, mhix accettabbli d-domanda tas-sid tal-post fejn kienet toqghod in-nannabiex dik ix-xebba tigi zgumbrata fuq il-motiv li tista' tmur toqghod mal-genituri taghha, minghajr ma tigi lilha offerta "alternative accomodation."
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info