Reference: Volume 46A (1962), Part No. 1, Section 1, Page 128

Judgement Details


Date
26/02/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELO MIFSUD ET vs GIUSEPPE DEBONO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - BOARD TAL-KERA - DESTINAZZJONI TAL-FOND - HANUT - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI
Summary
Decizjoni tal-Bord tal-Kera bazata fuq kriterju legali errat tad-drittijiet ta dgawdija tal-kerrej hija appellabbli. Meta sitratta li jigi deciz il-karattru legal ta' att jew fatt li minnu hu pretizli kien hemm kambjament ta' destinazzjoni tal-fond mikri, u li jigi deciz dwar l-efficjenza jew le ta' dak l-att jew fatt biex jikkostitwixxi dak il-kambjament, il-kwistjoni nvoluta hija wahda ta' dritt, li tirrendi appellabbli s-sentenza li tiddeciedi dik il-kwistjoni. Hekk, il-kwistjoni jekk l-inkwilin ta' hanut, li fih kellu zewg generi ta' negozju, jibdelx id-destinazzjoni tieghu meta jnehhiwiehed minn dawk il-generi, hija kwistjoni legali, ghaliex tiddependi mill-interpretazzjoni li ghandha tinghata lill-obligu tal-kerrej li juza l-haga skond id-destinazzjoni taghha. Mhux kull tibdil ta' uzu tal-fond li jigri fil-kors tal-lokazzjoni hu tibdil ta' dwestinazzjoni tal-fond; u din mhix semplici kwistjoni ta' apprezzamnet ta' fatt, izda kwistjoni ta' nterpretazzjoni tal-ligi, anki a bazi tad-dottrina u l-gurisprudenza, u ghalhekk kwistjoni ta' dritt li taghti lok ghall-appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info