Referenza: Volum 46A (1962), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 56

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/02/1962
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
PAOLO VELLA ET. vs GIOVANNA BORG ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 427 U 1744 TAL-KODICI CIVILI - ASSOCJAZZJONI CIVILI - FTEHIM BEJN GABILLOTTI - ILMA - SERVITU'
Fil-Qosor
Ftehim bejn gabillotti li jimporta obligazzjoni ta' "modus vivendi" dwar servizz ghall-biedja bla limitazzjoni ta' zmien huwa rikonoxxut validu fil-gurisprudenza, u ma hux terminabbli unilateralment usakemm jissokta u jibqa' attwabbli l-iskop originali mahsub mill-kontraenti. U meta ftehim similijsir bejn is-sidien tar-raba', l-obligazzjoni ggib l-effetti ta' servitu' predjali, meta limitazzjoni ta' zmien ma jkunx hemm. Izda jekk fil-kaz partikulari z-zewg sidien ikunu ftehmu fis-sena illi jhaffru u jibnu spiera ghall-ilma, u jokkollokaw mutur ghall-istess skop, fil-fond ta' wiehed minnhombi spejjez komuni, u dak li fil-fond tieghu ssir l-ispjera u l-kamra tal-mutur jikkoncedi lis-sid l-iehor id-dritt li jghaddi kull meta jrid ghall-ilma minn dik l-ispjera, u s-sid l-iehor b'kumpens jaghtieh bicca mir-raba' tieghu biex ipattilu tal-art okkupata mill-ispiera u l-mutur, huma jkunu ghamlu assocjazzjoni partikulari li ghandha bhala oggett l-uzu tal-ispiera, l-ilma u l-mutur u l-kamratieghu, bil-konferiment da parti ta' wiehed tal-art, l-ispiera u l-kamra, u bid-dgawdija ta' bicca art da parti tal-iehor, bi tpattija tal-art konferita minnu, minghajr ma jkun sar ebda trasferiment immobiliari. Liema assocjazzjoni tixbah hafna lil socjeta' civili partikulari u tiddifferixxi biss minnha in kwantu fiha ma hemmx il-qsim tal-qliegh; u ghaliha huma applikabbli b'analogija l-principjitas-socjetajiet partikulari in kwantu applikabbli ghall-kaz konkret. Izda fl-assenza ta' zmien stabbilit, dawn is-socjetajiet ma ghandhomx isehhu ghal dejjem, u lanqas ghall-ghomor tal-ishab, u tista' socjeta simili tigi terminata jew bil-mewt ta' wiehed mis-soci jew bid-dikjarazzjoni ta' wiehed minnhom li ma jridx jissokta fis-socjeta', u dan taht certi kondizzjonijiet kontemplati mill-ligi; imma fl-istess hin ma jistghax wiehed mis-soci "marte proprio" jimpedixxi l-funzjonament ulterjuri tal-ftehim.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni