Reference: Volume 46A (1962), Part No. 1, Section 1, Page 41

Judgement Details


Date
05/02/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ALFRED MIZZI NE. vs EMMANUELE CASSAR ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1634 U 1635 TAL-KODICI CIVILI - DANNI KAGUNATI MINN DIFETTI FIL-FOND LOKATIZJU - KOLPA KONTRIBUTORJA - LOKAZZJONI
Summary
Sid il-kera ma jwegibx ghall-mankamenti jew difetti li jidhru fil-fond moghti b'kiri, u li l-kerrejseta' jinduna bihom huwa nnifsu fiz-zmien tal-kuntratt. Kwantu ghad-difetti li jkunu mohbija, jekkil-kerrej ibati xi hsara minhabba fihom, sid il-kera hu obligat ghall-hlas tad-danni jekk hu kien jaf bihom fiz-zmien tal-kuntratt, jew kellu ragun jissuspetta li kienu jezistu, u ma jkunx gharraf bihom lill-kerrej. Imma jekk il-kerrej jikkontribwixxi ghad-danni, huwa jkun hati ta' htija kontributorja li tirrendieh responsabbli ghal parti mid-danni. L-apporzjonament tal-htija huwa mholli fil-gudizzju prudenzjali tal-Qorti skond ir-rizultanzi tal-kaz; u meta ma tistghax tigi stabbilita l-parti li kull wiehed ikun ikkontribwixxa ghad-danni, dawn jinqasmu bin-nofs.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info