Reference: Volume 46A (1962), Part No. 1, Section 1, Page 27

Judgement Details


Date
02/02/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH GRECH vs CARMELO SAID
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCESSJONI - ANTIKRESI - ART. 606, 580, 561 U 1172 TAL-KODICI CIVILI - CITAZZJONI - KOSTITUZZJONI IN MORA - PUSSESS
Summary
Jekk kreditur antikretiku jigi dikjarat b'sentenza li ma ghandux dritt jibni konstruzzjonijiet fuq il-fond minnu possedut in antikresi u jigi inibit bl-istess sentenza milli jibni jew ikompli jibni dawk il-kostruzzjonijiet u b'dan kollu huwa jaghmel jew ikompli jaghmel dak il-bini, il-kaz tieghu mahux regolabbli mid-dispozizzjonijiet tal-ligi rigwardanti l-jedd ta' accessjoni fuq hwejjeg immobili, imma minn dawk rigwardanti l-effetti tal-obligazzjonijiet. Ghaldaqstant dak il-kreditur antikretiku ghandu jigi, jekk hekk jitlob sid l-art antikretika, kundannat jiddemolixxi l-kostruzzjonijiet lijkun ghamel fuq dik l-art, u ma ghandux dritt jippretendi ndennizz kif regolat mill-ligi f'materjata' miljoramenti li jsiru fuq fond ta' hadd iehor minn possessur ta' dak il-fond in mala fede. Ic-citazzjoni, malli tigi notifikata lill-konvenut, tikkostitwieh in mora; u jekk il-konvenut jaghmel jew ikompli jaghmel dak li fic-citazzjoni hu mitlub li ma jaghmelx jew li ma jkomplix jaghmel, huwa jassumi l-konsegwenzi tal-agir tieghu u jesponi ruhu ghall-eventwalita' li jkollu jnehhi dak kollu lijkun ghamel b'inkejja tal-intima lilu hekk maghmula.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info