Reference: Volume 45E (1961), Part No. 4, Section 2, Page 1087

Judgement Details


Date
22/11/1961
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GEORGE ATTARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI KRIMINALI - PRESKRIZZJONI
Summary
Ma ghandux jigi skambjat il-koncett tal-"fatt" ma` dak tat-"titolu" tal-azzjoni kriminali relattiva.Jekk il-fatt kriminus gie kommess f'certa data u l-azzjoni dwaru giet esperita qabel ma jaghlaq it-terminu preskrizzjonali, il-fatt li insegwitu tizdied imputazzjoni ohra wara li jkun ghalaq it-terminu preskrizzjonali ma jgibx illi l-azzjoni kriminali dwar din l-imputazzjoni li zdiedet hija preskritta. Ghaliex il-kambjament tat-titolu tar-reat ma jalterax id-data tan-notifika tac-citazzjoni bhala att interuttiv tal-preskrizzjoni izda jfisser biss li mill-kommess seta` jorigina titolu wiehed jew iehor ta` reat; imma l-interuzzjoni tal-preskrizzjoni giet radikata bil-preskrizzjoni izda ifisserbiss li mill-kommess seta` jorigina titolu wiehed jew iehor ta` reat; imma l-interruzzjoni tal-preskrizzjoni giet radikata bil-prosekuzzjoni tal-fatt kriminus bic-citazzjoni prezentata mil-Prosekuzzjoni avvolja taht titolu li mbaghad gie sostitwit.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info