Reference: Volume 46A (1962), Part No. 1, Section 1, Page 162

Judgement Details


Date
23/03/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
GIUSEPPE MAMO vs GEROLAMO CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 572 U 571 U 561(1) TAL-KODICI CIVILI - LOKAZZJONI - LOKI KOMODU - MANUTENZJONI - PUSSESS - REINTEGRAZZJONI - SPOLL
Summary
L-azzjoni tal-inkwilin li jagixxi kontra l-lokatur tieghu biex dan jigi kundannat iqieghed fil-postfejn kienu xi kumditajiet li hu nehha mill-fond mikri ghand dak l-inkwilin ma hix azzjoni ta' spollprivileggjat, jekk, anki suppost li jirrikorru r-rekwiziti l-ohra kollha ta' din l-azzjoni, ikun nieqes ir-rikwizit taz-zmen. Lanqas ma tista' dik l-azzjoni tkun ta' manutenzjoni fil-pussess kontemplata flart. 571 tal-Kodici Civili; ghax din l-azzjon tikkompata biss lil min hu possessur fis-sens veru tal-art. 561(1) tal-stess Kodici, u mhux ukoll lil smplici detentur bhal ma hu l-inkwilin. Jekk l-inkwilin jitlob ir-reintegrazzjoni fl-ewwel lok, imma jzid talba fis-sens illi l-Qorti tordna illil-kumditajiet imnehhijin jigu mqeghdha f'xi post iehor konvenjenti, dan ifisser illi r-reintegrazzjoni hja l-ewwel preferenza, imma jfisser ukoll illi l-attur ikun halla fid-diskrezzjoni tal-Qorti litipprovdi rimedju alternattiv skond ic-cirkustanzi; u ghalhekk il-Qorti mhix legalment astretta li tordna r-ripristinament tal-affarjiet bla ebda konsiderazzjoni ohra. Hekk, jekk il-lokatur nehhi l-vaska tal-loki komodu mill-fond mikri lill-inkwilin u jqeghda fejn kienet, jekk hekk jitlob l-inkwilin, u ma jkunx hemm ebda obbjezzjoni mill-Awtorita' Sanitarja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info