Reference: Volume 45E (1961), Part No. 4, Section 2, Page 1080

Judgement Details


Date
18/11/1961
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH DIMECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 431(3) U 429 TAL-KAP. 12 - ART. 55(1) TAL-KAP. 15 - TELF
Summary
Il-fatt li l-attijiet ta` appell kriminali jaslu fir-Registru tal-Qorti Kriminali Superjuri wara l-hin preskrit mill-ligi, ma jirrendix nulli dawk l-attijiet u l-appell bihom introdott, jekk l-appellant ikun osserva t-termini ghall-appell skond il-ligi. Ladarba l-appellant ikun ghamel dak kollu likellu jaghmel, cjoe` ipprezenta r-rikors tieghu fiz-zmien mehtieg u hallas "a tempo debito" ghall-introduzzjoni tal-attijiet, huwa ma ghandux ibati l-konsegwenzi ghal dak li ma kienx affattu jiddependi minnu, imma biss mir-Registratur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info