Reference: Volume 46A (1962), Part No. 1, Section 1, Page 180

Judgement Details


Date
30/03/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
CARMELO MIFSUD ET vs GIUSEPPA DEBONO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-KERA - DESTINAZZJONI TAL-FOND - HANUT - LOKAZZJONI
Summary
Ikunu inikwu u illegali li jinghad, bhala norma li hemm tibdil ta' destinazzjoni tal-fond mikri bhala hanut, li jtellef lill-kerrej id-dritt ghar-rilokazzjoni, semplicement ghaliex il-kerrej li jbieghdiversi oggetti, jew jaghti diversi servizzi fil-hanut mikri lilu, ibiddel minn zmien ghall-iehor l-importanza relattiva tad-diversi oggetti jew servizzi u jnaqqas jew izid oggett jew servizz iehor,skond it-tibdil u l-ezigenzi tan-negozju ghall-ahjar utilita' tieghu u tal-fond stess. Skop tal-ligi tal-kera mhux dak li tavvantagga lis-sid b'mod li hu jkun jista' japprofitta ruhu minn kwaunkwe cirkustanza, anki l-izjedr zghira u genwina, biex jippriva lill-inkwilin mid-dgawdija tal-post.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info