Reference: Volume 45E (1961), Part No. 4, Section 2, Page 1101

Judgement Details


Date
09/12/1961
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs FRANCIS FANCIULLI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INDIGENZA - REAT TAL-KAP TA' FAMILJA LI JHALLI L-MARA FIL-BZONN - ZREGOLATEZZA
Summary
Il-pensjoni alimentarja fissata mill-Qorti Civili tirapprezenta l-limiti tal-bzonn tal-mara u tal-ulied (jekk ikun hemm); u ghalhekk, hlas ta' somma anqas ifisser li huma jkunu thallew fil-bzonn. U meta jkun hemm ga kundanna tat-tribunal civili ghall-manteniment, it-tribunal penali ma ghandux bzonnjindaga jekk ir-ragel imputat kienx gustifikat jirrifjuta l-alimenti, imma d-decizjoni tat-tribunalcivili hi bizzejjed. Jekk mbghad, wara dik id-decizjoni, intervenew cirkustanzi godda, l-imputat kien imissu fittex ghar-revoka jew modifika ta' dik id-decizjoni quddiem it-tribunal civili. Il-fattli kap ta' familja, meta ghandu l-mezzi, jew il-kapacita' li jaqla' dawn il-mezzi, ihalli lill-martu u lill-uliedu fl-indigenza jikkostitwixxi dik l-izregolatezza li trid il-ligi ghall-integrazzjonita' dan ir-reat. Din hija kontravvenzjoni kontra l-ordni publiku; u kap ta' familja li ma jottemperax ruhu, fil-waqt li jista' jottempra ruhu, ghad-dispozizzjonijiet tal-ligi li jimponulu l-obligu lijmanti l-martu u l-uliedu jkun qieghed jikkaguna dizordni fis-socjeta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info