Reference: Volume 45E (1961), Part No. 4, Section 2, Page 1075

Judgement Details


Date
18/11/1961
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GEORGE EBEJER
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPROPRIJAZZJONI TA` OGGETTI MITLUFA - ART. 354 (C) TAL-KODICI KRIMINALI - SERQ
Summary
Hu principju minn zmien adottat fil-gurisprudenza maltija, illi min japproprija ruhu minn oggett lijkun sab f'cirkustanzi tali li juru li dak l-oggett ghandu sidu u ma giex abbandunat, li jkun sab f'cirkustanzi tali li juru li dak l-oggett lij kun sab f' cirkustastanzi tali li juru li dak l-oggettghandu sidu u ma giex abbandunat, li ma hux, cjoe`, la "res nullius" u lanqas "res derelicta", jikkommetti serq ta` dak l-oggett. Dan ir-reat ma jikkostitwix il-kontravvenzjoni ta` min isisb hwejjeg li jkunu naqsu lil xi persuna, jew li din tkun tilfet u ma jgharrafx bihom fi zmien tliet ijiem lill-Pulizija Ezekuttiva; imma hu reat ta` serq. Imma ghall-integrazzjoni ta` dan ir-reat mhux bizzejjed l-element tan-nuqqas tal-konsenja tal-haga misjuba lill-Pulizija fiz-zmien preskritt mill-ligi, "stealing by finding", imma jehtieg ukoll li mic-cirkustanzi tirrizulta l-intenzjoni tal-approprijazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info