Reference: Volume 45E (1961), Part No. 4, Section 2, Page 1072

Judgement Details


Date
04/11/1961
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ANGELO BALLABENI vs EMMANUEL SAMMUT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INGURJA
Summary
Hu princpju mportanti f'materja ta` ngurja, illi jekk persuna, ghal ragunijiet tajba, tkun gustifikata tahseb, ragjonevolment, u mhux infondatament, li hadd iehor ikkommetta reat ghad-dannu taghha, utimputalu dan ir-reat, allura ma tirrispondix ta` ngurja, basta li dan isir kemm jista` jkun privatament. Jekk jonqos r-rekwizit fondamentali li l-addebitu jkun sar ragjonevolment, u mhux "unwarrantably", allura dan il-principju ma japplikax. Hekk, min jahseb li qieghed jigi misruq, ghandu d-drittkollu li jinvestiga, imma mhux gustifikat jaddebita s-serq lil persuna ohra semplicement ghax bniedem skonoxxut mar qallu li dak in-nuqqas kien gej da parti ta` dik il-persuna l-ohra; ghax allura, l-unur tal-persuna jista` jigi maghmul jiddependi mill-kliem ingustifikat u nkawti tat-terzi. Jibqa`dejjem illi l-addebitu jkun sar b'dik il-prudenza li tixraq biex tigi evitata kemm jista` jkun il-publicita.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info