Reference: Volume 38E (1955), Part No. 1, Section 1, Page 93

Judgement Details


Date
31/01/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
ANGELICA RIPARD ET vs EMMANUELE ZAMMIT TABONA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
(ART.1703 (1) U 10036 TAL-KODICI CIVILI - ART.4 TAL-KAP 109 - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - RILOKAZZJONI - SULLOKAZZJONI
Summary
Skond il-ligi, il-kerrej jista' jissulloka l-fond lilu mikri, meta dik il-fakolta' ma tkunx giet lilu mnehhija fil-kuntratt; u l-kuntratti ghandhom jigu ezegwiti "in buona fede", u jobligaw mhux bissghal dak li jinghad espressament fihom, imma wkoll ghall-konsegwenzi kollha li ggib maghha l-obligazzjoni skond ix-xorta taghhom, bl-ekwita' bl-uzu jew b'ligi. Ir-rikolazzjoni mhix hag'ohra hlief kontinwazzjoni tal-lokazzjoni originarja bl-istess pattijiet u kondizzjonijiet ta' qabel; u ghalhekk ir-relazzjonijiet bejn il-partijiet fir-rilokazzjoni jibqghu regolati kif originarjament konvenuti. Bl-Ordinanza XXI ta' l-1931 (Kap. 109) ma giet introotta ebda innovazzjoni ghal dik ix-xorta ta' rilokazzjoni; anzi mill-art. 4 ta' dik l-Ordinanza ghandhom jibqghu rispettati, u l-lokatur ma jistax ibiddilhom minn rajgh, izda biss bil-permess tal-Board tal-Kera. Ghaldaqstant, jekk wiehed assuma lokazzjoni qabel il-promulgazzjoni ta' dik l-Ordinanza ghal terminu li ghalaq wara dik il-promulgazzjoni, u l-fond baqa' ghandu b'titolu ta' rilokazzjoni bhal ma kellu l-fakolta' li jaghmel skond il-kuntratt tal-lokazzjoni originarja; u jekk huwa jissulllloka l-fond fil-kors tar-rikokazzjoni, ma jinkorrix fis-sanzjoni tad-dekadenza komminata mill-Ligi tal-Kera kontra min jissulloka l-fond minghajr il-kunsens tal-lokatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info