Reference: Volume 39A (1955), Part No. 1, Section 1, Page 107

Judgement Details


Date
14/02/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
LORENZO CAMILLERI vs CARMELO SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - ATT TA' KUMMERC - KOMPETENZA - MASTRUDAXXA KUMMERCJANT - PROMESSA TA` BEJGH
Summary
Mastrudaxxa ma hux essenzjalment kummercjant, anki jekk huwa jixtri l-materjali li bihom jahdem; ghax l-iskop principali tieghu huwa l-attivazzjoni tas-sengha tieghu. Jekk, pero' , huwa jsir abitwalment imprenditur, u n-numru ta' haddiema li jqabbad u l-kummissjonijiet li jircievi huma tali li jippermettulu jispekula fuq ix-xoghol ta' l-impjegati u fuq il-materjali, huwa jsir kummercjant ghall-finijiet kollha tal-ligi. Ghaldaqstant, jekk huwa jobliga ruhu li jixtri fond biex fih huwa jezercital-kummerc u s-sengha tieghu, dan l-att tieghu jikkostitwixxi operazzjoni sussidjarju inerenti ghall-kummerc tieghu; u jekk huwa jigi azzjonat biex jigi kundannat jezegwixxi l-att tal-konvenju, il-Qorti kompetenti biex tiehu konjizzjoni ta' l-azzjoni hekk proposta kontra tieghu hija l-Qorti tal-Kummerc.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info