Reference: Volume 38E (1955), Part No. 1, Section 1, Page 63

Judgement Details


Date
24/01/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE BUGEJA vs IL-WISQ NOBBLI MARKIZ PAOLO APAP BOLOGNA NE ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AKKREXXIMENT - ART. 774 U 798 TAL-KODICI CIVILI - LEGAT - RENDITA VITALIZJA
Summary
Il-ligi ma timpedix id-dritt ta' l-akkrexximent li jkun ordnat espressament fit-testment b'dispozizzjoni ta' legat konguntiv ta' annwalita' vitalizja favur persuni kapaci li jircievu legati, bhal ma huma l-ulied inwieldu jew li ghad jitwieldu minn persuna li tkun hajja fi zmien il-mewt tat-testatur;u dak li l-ligi ma tipprojbiehx jista' jigi ordnat mit-testatur, u ghandu jigi rispettat. Jekk xiwahda mill-persuni gratifikati b'legat konguntiv ta' rendita vitalizja bid-dritt ta' l-akkrexximenttaccetta riduzzjoni fil-"quantum" ta' sehemha mill-legat, dik ir-riduzzjoni ma tivvinkolax lill-legatarji l-ohra li ma jkunux hadu parti fil-kuntratt fejn saret dik ir-riduzzjoni u ma jkunux accettawha; b'mod li, jekk dik il-persuna li accettat ridazzjoni tar-rendita formanti oggett tal-legat tigi nieqsa, il-legatarji l-ohra li favur taghhom jopera ruhu l-akkrexximent ma humiex pregudikati b'dik ir-riduzzjoni hekk accettata, u ghandhom dritt jezigu l-hlas tar-rendita hekk akkrexxuta fl-ammont stabbilit mit-testatur. ghax id-dritt ta' l-akkrexximent ikun gej direttament mit-testatur, u mhux minn dak il-legatarju li gie nieqes wara li accetta r-riduzzjoni tal-legat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info