Referenza: Volum 47B (1963), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 152

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/03/1963
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
ONOR. EMMANUELE TABONE, M.L.A. NE. ET. vs ONOR. IMHALLEF DR. ALBERTO MAGRI, B.LITT., LL.D., ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 460 TAL-KODICI CIVILI - HAJT KOMUNI - NULLITA' - PERIT - SENTENZA - SPEJJEZ TA' TISWIJA JEW RIKOSTRUZZJONI
Fil-Qosor
Skond il-ligi, id-diversi sidien ta' hajt komuni huma obligati jikkontribwixxu ghall-ispejjez mehtiega ghat-tiswija jew rikostruzzjoni ta' dak il-hajt fil-proporzjon tal-vantagg li huma rispettivamentjirrikavaw fil-proprjeta' taghhom minn dik it-tiswija jew rikostruzzjoni. Il-Qorti pero', wara litkun ikkonstatat in-necessita' tat-tiswija jew rikostruzzjoni tal-hajt, ma ghandhiex, fil-waqt li tikkundanna lil dawk is-sidien jaghmlu bi spejjez taghhom definittivament f'dik il-propozjon ix-xogholijiet mehtiega ghar-riparazzjoni jew rikostruzzjoni, u tqabbad perit biex jiddirigi dak ix-xoghol, tinkarigah li johrog l-ammont tal-ispiza meta x-xoghol ikun allestit u jirratizza dawk l-ispejjez f'dik il-proporzjon bejn is-sidien, salvo li dawn mbaghad, jew jaccettaw bonarjament dik ir-ratizzazzjoni, jew, jekk jikkontestawha, jaghmlu dan b'gudizzju iehor. Din ji materja li ghandha tigi diskussau deciza fl-istess gudizzju fejn issir u tigi pronunzjata kontra s-sidien il-kundanna ghall-ezekuzzjoni tax-xogholijiet. Diversament, il-Qorti tkun qeghdha qiesha tassoggetta parti mill-meritu tal-kawza ghal kondizzjoni li ghall-adempiment taghha, fin-nuqqas ta' adezjoni tal-partijiet ghar-ratizzazzjoni tal-perit tkun mehtieg gudizzju iehor; u sa certu pont tkun qieghda tiddelega lill-perit funzjoni li tispetta lilha, mentri l-perit mhux hlief bniedem inkarigat biex jaghti l-parir u l-opinjonitieghu, u hija l-Qorti li ghandha tivvalja u tadotta jew le dak li jissottometti l-perit. Imma billi l-Qorti tkun ipprovdiet b'dan il-mod is-sentenza, dan ma jfisserx illi s-sentenza kollha hija nulla, imma jwassal biss ghall-annullament ta' dik il-parti tas-sentenza li ghamlet dak il-provvediment, u ghar-rinviju tal-kawza quddiem l-Ewwel Qorti biex dik il-kwistjoni tal-ispejjez u l-ammont taghhom bejn id-diversi sidien kundannati biex jaghmlu t-tiswija jew rikostruzzjoni tiddecediha hija stess; anki sabiex ikun hemm il-beneficcju tad-doppju ezami.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni