Reference: Volume 47B (1963), Part No. 1, Section , Page 163

Judgement Details


Date
04/03/1963
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
AVVOCATO DOTTOR ANTONIO CARUANA vs DOTTOR EDGAR BUHAGIAR NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
F'kawza ta' ritassa ta' drittijiet ghandhom jigu maghmula partecipi l-persuni kollha nteressati, fosthom id-difensuri tal-partijiet fil-kawza li ghaliha tirriferixxi r-ritassa. Diversament, il-gudizzju ma jkunx integru. Imma, meta jkun hemm dan in-nuqqas ta' ntegrita' tal-gudizzju, u l-Qorti tirrikonoxxi l-interess ta' dawk id-difensuri li ma gewx imharrka fil-gudizzju tar-ritassa, issir doveruza l-kjamata fil-kawza ta' dawk id-difnsuri, u ma jkunx il-kaz li l-Qorti tillibera "ab observanitia". Il-fatt li l-attur isostni bizzejjed li jigu mharrkin il-persuni li hu filfatt harrek hu fattur influwenzali fuq il-kap tal-ispejjez, imm bl-ebda mod ma jiggustifika l-provvedimenti tal-liberazzjoni "ab observanita" minflok dak tal-kjamata fil-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info