Reference: Volume 47B (1963), Part No. 1, Section 1, Page 264

Judgement Details


Date
13/05/1963
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MATTEO SPITERI vs LEONARDO ATTARD ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALTERAZZJONIJIET STRUTTURALI FIL-FOND - DANNI FIL-FOND MIKRI. ART 10 KAP. 109. - KOMPETENZA
Summary
Meta fl-art. 10 tal-Kap. 109 jissemghu l-kondizzjonijiet tal-lokazzjoni, dawn ma humiex dawk biss espressament pattwiti, imma anki dawk indotti mil-ligi, li jidderivaw min-natura tal-kuntratt ta' l-lokazzjoni. Ghalhekk huwa l-Bord li jirregola l-Kera li hu kompetenti li jiehu konjizzjoni tat-talbamaghmula mis-sid biex jirriprendi possess tal-fond ghax l-intimat ghamel alterazzjonijiet strutturali fil-fond. Il-kerrej jista' jaghmel dawk il-modifikazzjonijiet li jkunu necessarji jew utili ghall-godiment tal-fond mikri lilu, u ghal bzonnijiet tieghu, taht l-obbligu li jerga jirrimetti kollox kif kien fit-tarf tal-lokazzjoni, jekk is-sid ikun irid hekk. Biex il-kerrej jista jigi zgumbrat ghax ikkaguna hsara fil-fond, jehtieg li l-hsara tkun ta' certu entita.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info