Referenza: Volum 47B (1963), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 190

Dettalji tas-Sentenza


Data
11/03/1963
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
CARMELINA FERNANDEZ vs PUBLIO PACE NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 743(G) TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - EZEKUZZJONI TAGHHA F'DAWN IL-GZEJJER - GURISDIZZJONI - INSKRIZZJONI FIR-REGISTRU PUBLIKU - KOMPETENZA - OBLIGAZZJONI - SENTENZA - SEPARAZZJONI PERSONALI - ZWIEG
Fil-Qosor
Fost kazijet ohra, il-Qrati Taghna ghandhom gurisdizzjoni biex jisimghu u jiddecidu kawzi istitwitikontra kwalunkwe persuna ghar-rigward ta' kwalunkwe obligazzjoni kontratta mill-konvenut favur wiehed mis-sudditi tal-Maesta' Taghha r-Regina, jekk is-sentenza eventwalment ottenuta tkun tista' tigi ezegwita f'dawn il-Gzejjer. In kwantu ghall-kelma "obligazzjoni", din ma tirriferixxix biss ghall-obligazzjonijiet konverzjonalment assunti b'kuntratt, izda tikkomprendi kull xorta ta' oblgazzjoni anki jekk naxxenti direttament mill-ligi; u hekk tinkludi s-somma ta' dmirijiet u drittijiet li jinholqu bejn il-partijiet u quddiem id-dinja bis-sahha taz-zwieg; ma teskludix ir-rapporti ta' natura civili li jitnisslu bis-sahha taz-zwieg skond il-ligi. Hekk, jista' jkun hemm gurisdizzjoni ank jekk l-azzjoni ghandha bhala skop, mhux l-adempiment favur l-attrici (f'kawza ta' separazzjoni personali istitwita mill-mara) ta' obbligazzjonijiet kontratti versu lejha minn zewgha, imma anki c-cahda lill-parti l-ohra (zewgha) ta' drittijiet li dan ghandu kontra l-attrici derivanti mill-obbligazzjonijiet reciproci li jidderivaw miz-zwieg. Kwantu ghall-possibbilta' ta' ezekuzzjoni tas-sentenza f'dawn il-Gzejjer, ma hux necessarjament mehtieg li l-konvenut ikollu proprjeta' hawn Malta li fuqha s-sentenza tista' tigi ezgwita, u l-ezeguzzjoni fuq il-proprjeta' tal-konvenut mhix l-uniku mod ta' ezegwibbilita' tas-sentenza kontmplata mid-dispozizzjoni rilevanti tal-ligi. Il-ligi ma tirrikjedix illi, biex is-sentenza tkun ezegwibbli f'dawn il-Gzejjer, hemm bzonn li jkun hawn proprjeta' tal-konvenut hawn Malta. Xi sentenzi huma kapaci ta' ezekuzzjoni fi grad akbar minn ohrajn; fil-waqt li sentenzi ohrajn ma huma kapaci ta' ebda vera ezekuzzjoni; u kull kaz ghandu jigi studjat u deciz fic-cirkustanzi partikulari tieghu. Hekk, kawza ta' separazzjoni personali taqa' taht il-kompetenza gurisdizzjonali tat-tribunali lokali meta l-parti attrici, hi suddita tal-Maesta Taghha r-Regina, avvolja l-parti l-ohra hi domiciljata barra minn Malta u assenti minn dawn il-Gzejjer, u ma jkollha ebda xorti ta'beni f'Malta; dan, pero', mhux ghax is-sentenza tas-separazzjoni personali tkun tista' tigi nskritta fir-Registru pubbliku, imma ghaliex l-effetti Civili tas-separazzjoni, reali u konkreti, huma realizzabbli hawn Malta, u n-nuqqas tal-ezistenza ta' beni tal-konvenut f'dawn il-Gzejjer hija irrilevanti u mhux necessarja ghal din l-esekuzzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni