Reference: Volume 47B (1963), Part No. 1, Section , Page 223

Judgement Details


Date
05/04/1963
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
BENEDICT DINGLI, P.L. vs ONOR. DOTTOR GIORGIO BORG OLIVIER NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI POPOLARI - INTERESS MEHTIEG GHALL-EZERCIZZJU TAGHHA
Summary
Fis-sistema legali modern, l-azzjoni popolari mhix aktar ammissibbli hlief fil-kazijiet espressamentspecifikati fil-ligi. Jekk mbaghad, min jezercita din l-azzjoni jghid li hu qieghed jezercita, mhux dik l-azzjoni, imma wahda personali, in kwantu l-ligi mpunjata tirrigwarda lilu bhala wiehed mil-kollettivita', huwa jrid ikollu l-interess mehtieg biex jista' jezercita l-azzjoni, fosthom dak li d-dritt, li huwa jkun trid jittutela, ikun gie offiz jew almenu jkun jinsab immedjatament minaccjat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info