Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 169

Judgement Details


Date
15/01/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
ALPHONSE FARRUGIA vs JOSEPH FAVA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
IDENTIFIKAZZJONI TAL-PERSUNA ALLEGATAMENT MALAFAMATA - LIBELL
Summary
L-attur appellat qed jallega li l-artikolu inkriminat jikkostitwixxi fil-konfront tieghu malafama uli l-ghan tieghu huwa li jtellef jew inaqqas ir-reputazzjoni tieghu f'ghajnejn il-pubbliku. Is-sentenza appellata hekk ikkonsidratu u hekk iddecidiet. Din il-Qorti ezaminat bir-reqqa l-kontenut ta` l-artikolu fid-dawl tal-provi prodotti u tac-cirkostanzi kollha li fih jirrizulta li kiteb u wara debita riflessjoni waslet ghall-konkluzjoni kuntrarja. Dwar l-identifkazzjoni al-persuna allegatmaentmalafamata hu gahl kollox immaterjali x'kienet l-intenzjoni ta` l-artikolista jew x'kellu f'rasu meta kiteb l-artikolu jew jekk f'mohhu dik i-persuna kinitix jew le identifikata. hu ghal kuntrarju materjali t-test ta` l-artikolu u jekk il-qarrej ordinarju anke jekk ben informat meta jaqra l-artikolu jasalx biex jidentifika l-persuna ta` l-attur. Dana b'mod naturali u minghajr processi kumplikatita` elimianzzjoni jew analizi xort'ohra. Dan ukoll b'certu grad ta` certezza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info