Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section , Page 288

Judgement Details


Date
20/02/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
MARIO AQUILINA vs PAWLU SEYCHELL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
L-appogg huwa wiehed mill-mezzi kontemplati mil-ligi taghna bhala wiehed minn dawn il-forom ta' akkwisti ta' proprjeta'. Il-proprjeta' taht is-sistema ta' dritt civili taghna ma tigix akkwistata bisspermezz tal-kuntratt ta' kompro-vendita, imma hemm diversi modi ohra kif drittijiet reali jistghu jigu akkwistati minghajr ma wiehed ikun jista' jitkellem fuq vendita; wiehed minn dawn il-modi huwa dak tas-servitujiet. F'dan il-kuntest ta' min jinnota li d-dritt ta' l-appogg, cjoe' li wiehed jirrendi in komun id-dritt ta' proprjeta' tan-nofs indiviz tal-hajt divizorju, jiffigura fil-Kodici Civili taghna bhala wiehed mis-servitujiet mahluq mil-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info