Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 348

Judgement Details


Date
28/02/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
GEORGE CAMILLERI vs DIRETTUR TAR-REGISTRU PUBBLIKU
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GURISDIZZJONI - MATERJA TA` ORDNI PUBBLIKU - QORTI TA' REVIZJONI TA' L-ATTIJIET NUTARILI
Summary
Il-Qorti ta' Revizjoni ta' l-Atti Nutarili tista' tordna biss li jsiru korrezzjonijiet ta' registrazzjoni li tkun korrezzjoni ta' indikazzjoni zbaljata u li tali indikazzjoni trid ikun tirrizulta mad-daqqa t'ghajn mic-certifikat meta dan ikun gie registrat. Altrimenti ma jkunx korrett li wiehed jitkellem dwar il-korrezzjoni ta' zball. Materja ta' gurisdizzjoni ta' Qorti hi materja ta' ordni pubbliku li bl-ebda mod ma tista' tigi estiza jew mibdula la mill-istess Qorti u lanqas bi ftehim mal-partijiet interessati. Dak li l-Qorti tiddecidi oltre l-kompetenza taghha kif lilha moghtija bil-ligihu bla ebda effett.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info