Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 345

Judgement Details


Date
28/02/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
ZAREN CAMILLERI vs L-AWTORITA' TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL LILL-QORTI TA' L-APPELL DWAR PUNTI TA' LIGI BISS - BORD TA' L-APPELL DWAR L-IPPJANAR
Summary
Il-gurisdizzjoni li nghatat lill-Qorti ta' l-Appell li tissindika l-operat tal-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar, tikkoncerna biss u esklussivament, kwistjonijiet dwar punti ta' ligi decizi mill-Bord.Ghalhekk huwa eskluz kull appell fuq kwistjonijiet ta' fatt. U biex appell fuq punt ta' dritt ikun ammissibbli, l-istess punt ta' dritt irid ikun deciz mill-Bord fid-decizjoni tieghu. Fi kliem iehor, biex ikun hemm lok ghall-appell quddiem il-Qorti ta' l-Appell ma jridx ikun hemm fid-decizjoni appellata semplici applikazzjoni ta' ligi ghall-fatti tal-kawza, jew semplici enuncjazzjoni ta' xi ligi, izda invece jrid ikun hemm kwistjoni ta' dritt li holqot vertenza jew diskussjoni u li l-Bord ikun applika l-attenzjoni tieghu fuqha billi ttrattaha debitament u ddefiniha fid-decizjoni li jkun ta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info