Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 2, Page 20

Judgement Details


Date
14/02/1994
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
CARMEN MERCIECA ET vs ALBERT MIZZI ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BDIL - IMPJIEG - TNAQQIS TA' SALARJU
Summary
Hija ligi gusta u anke morali li l-paga ghandha tikkorrispondi max-xaghol u d-dmirijiet ta' l-impjieg partikolari u jekk dawn jinbidlu anke l-paga ghandha tinbidel soggett ghall-hlas tal-paga minima nazzjonali. Il-kumpanija konvenuta naqqset mill-paga dak li bi zball kien thallas zejjed meta kien hemm bdil ta' l-impjieg. Dan l-agir hu abbuziv u illegali. Se mai, l-istess kumpanija missha bdietproceduri separati skond il-ligi biex l-indebitu allegat jigi rifuz. Pero' fil-kamp specjali tal-ligijiet li jirregolaw l-impjiegi ma kellhiex dritt arbitrarjament taghmel hi dan il-kumpens.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info