Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 336

Judgement Details


Date
28/02/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
AVUKAT IRENE BONELLO vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELLABILITA' - DIGRIET - RISPETT LEJN IL-QORTI - SFILZ TA' DOKUMENT
Summary
L-artikolu 229 (j) tal-Kap. 12 jipprovdi li appelli minn digrieti dwar jekk tintlaqax jew le talba ghall-isfilz ta' dokument mill-atti tal-kawza jista' jsir biss wara l-ghoti ta' sentenza definittivau flimkien ma' l-appell minn dik is-sentenza. Dan japplika aktar u aktar ghal talba ghall-isfilz ta' xi parti minn dokument. L-istitut li jirrigwarda r-rispett li ghandu jingieb lill-Qorti (Titolu XVII tal-Kap. 12) hu ta' natura penali u huwa mahsub biex jassigura l-bwon ordni u d-dekor fil-kondotta tal-proceduri. Hu istitut li jimponi sanzjonijiet u pieni fuq min jazzarda jonqos mir-rispett lejn l-awtorita' tal-Qorti. Il-parti leza hi allura l-Qorti u mhux xi wiehed jew wahda mill-kontendenti. Ma jidhirx allura li hemm lok ghall-appell tal-parti li tippretendi li giet offiza bil-kontenutta' xi skrittura.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info