Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section , Page 234

Judgement Details


Date
27/01/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
AVUKAT DOTTOR PIO M. VALLETTA NOE vs RAYMOND CALLEJA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - KAWTELA FI ZMIEN UTILI
Summary
Hu car li meta l-ligi tghid li d-depozitu ghall-appell ghandu jsir sa mill-anqas jum qabel ma jibdajinstema' l-appell, tkun qed tirreferi ghal granet meta jinfetah ir-Registru tal-Qorti Superjuri ghall-prezentati ta' l-atti gudizzjarji; u dawk il-granet ma jinkludux is-Sibt u l-Hadd. Pero' hemm rimedju in extremis fis-sens li r-Registru "jista' b'ordni specjali tal-Qorti jew b'ordni moghti mir-Registratur jinfetah ghall-prezentata ta' atti gudizzjarji f'kull jum jew hin li jkun".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info