Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section 1, Page 327

Judgement Details


Date
28/02/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
JOSEPH BUSUTTIL vs AVUKAT DOTTOR JOHN MAMO NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ZBALL FL-OKKJU TA' SENTENZA
Summary
Zball fl-okkju ta' sentenza huwa zball ta' sustanza li l-Qorti ta' l-Appell necessarjament trid tissolleva ex officio inkwantu hu bl-okkju tas-sentenza li l-partijiet jigu identifikati u huma d-drittijiet u l-obbligi ta' dawk il-partijiet - persuni kontendenti fil-kawza - li jkunu qed jigu determinati fis-sentenza appellata. Is-sentenza taghmel stat u torbot lil dawk il-persuni u huwa car li jekkdawn ma jkunux sewwa identifikati dik ir-rabta ma tirrizultax effikaci fil-ligi. L-izball allura jehtieg li jigi rettifikat. Hi biss il-Qorti li ppronunzjat is-sentenza li tista' taghmel ir-rettifika apportuna.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info