Reference: Volume 81 (1997), Part No. 2, Section , Page 217

Judgement Details


Date
27/01/1997
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., AGIUS CARMEL A., SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
ANTHONY AZZOPARDI ET vs CALCEDONIO SIVE DONALD ATTARD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEBITURI - INTEGRITA' JEW LE TAL-GUDIZZJU - SOLIDARJETA'
Summary
L-artikolu 1096 tal-Kodici Civili jipprovdi li meta hemm is-solidarjeta' l-kreditur ghandu dritt fid-diskrezzjoni assoluta tieghu li jipprocedi kontra wiehed biss mid-debituri in solidum u dak id-debityr m'ghandux dritt irassaq l-eccezzjoni tal-beneficcju ta' l-eskussjoni Meta kreditur jaghzel li jipprocedi kontra wiehed biss mid-debituri solidalment obbligati fil-konfront tieghu, b'eskluzjoni tad-debituri l-ohrajn, il-gudizzju hekk promoss ma jistax ma jitqiesx li kien integru. Imma l-integrita' tal-gudizzju ma tfissirx li l-proceduri kellhom jibqghu jipprocedu kontra dak id-debitur konvenut biss jekk dan jitlob li jkunu kjamati fil-proceduri debituri ohrajn mieghu solidalment obbligati.Is-solidarjeta' ma tfisserx illi xi debituri jistghu jigu eskluzi mid-dritt ta' difiza. Tfisser biss illi kull wiehed mid-debituri jkun obbligat li jaghmel tajjeb ghad-debitu shih favur il-krediturli jkun allura jista' gudizzjarjament jagixxi biex jesigi l-pagament minghand wiehed biss mid-debituri tieghu ad eskluzjoni ta' l-ohrajn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info