Reference: Volume 47C (1963), Part No. 1, Section 1, Page 472

Judgement Details


Date
13/12/1963
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., GOUDER TANCRED, CAMILLERI ALBERT V.
Parties
AVUKAT DOTTOR MICHAEL RFALO NE vs CAPTAIN PAUL BUGEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 3. "THE BRITISH JUDGEMENTS (RECIPROCAL ENFORCEMENT) ACT. (CAP.86) - REGISTRAZZJONI F'MALTA TA` SENTEZA TA` QORTI INGLIZA
Summary
L-accetazzjoni tan-notifika, fiha n-nifisha, ma hi ebda prova konklusiva ta` sottomissjoni ghal gurisdizzjoni tal-Qorti originali taht din il-ligi (Cap.86), partikolarment f'dan il-kaz meta l-intimataccetta li jiehu kopja ta` Writ sempliciment biex jista` jikkonsulta ruhu u jara x'ghandu jaghmel.Wisq anqas importa sottomissjoni l-ittra tal-Avukat ta` l-imtimat li biha anzi rripudja l-gurisdizzjoni tal-Qorti Ingliza. Gie ritenut mil-istess Qrati Inglizi illi fin-nuqqas ta` cirkustanzi specjali anqas il-komparizzjoni fil-kawza taht protesta ma timporta intenzjoni volontarja ta` sottomissjoni ghall-guridizzjoni tal-Qorti frustiera.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info