Reference: Volume 47C (1963), Part No. 1, Section 1, Page 461

Judgement Details


Date
29/11/1963
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., GOUDER TANCRED, CAMILLERI ALBERT V.
Parties
JOSEPH SCICLUNA NE vs PAOLO MAGRI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-KERA - L-INTIMAT MA JIDHERX
Summary
It-tieni paragrafu tal-art. 31 Kap. 109 jikkontempla l-kaz meta l-intimat ma jikkontestax it-talba fl-ewwel seduta li ghaliha l-kawza tkun giet appuntata. F'seduti ohra, jekk l-initmat ma jidherx lapersonalment u l-anqas b'rappresentant, il-kawza tista` talvolta tigi trattata u deciza skond il-ligi fl-assenza tieghu fuq il-provi tar-rikorrent, imma ma jistax jigi applikat l-imsemmi art. 31. F'dan il-kaz l-intimat kien ikkontesta t-talba ghal hames darbiet permezz ta` Avukat, u fl-ahhar sedutala deher l-intimat u lanqas l-Avukat u l-Bord laqa` t-talba ghax l-initmat ma deherx.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info