Reference: Volume 47C (1963), Part No. 1, Section 1, Page 429

Judgement Details


Date
18/11/1963
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., GOUDER TANCRED, CAMILLERI ALBERT V.
Parties
FRANCESCO MERCIECA vs EMMANUELE BAJADA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
FOND INTERKJUZ - PASSAGG - PRESKRIZZJONI - REGULI TA` INTERPRETAZZJONI
Summary
Fond li jkun sar interkluz wara bejgh, ghandu jiehu l-passagg minn fuq il-fond adjacenti tal-venditur bl-ebda kumpens (art. 485 Cod.Cov.); ghalhekk il-kompratur ma jistghax fl-istess hin jippretendi li jakkwista fuq fond iehor servitu bil-preskrizzjoni, ghaz-zmien kollu li l-kompratur setgha jirreklama d-dritt ta` passagg minn ghand il-venditur tieghu, cioe sa kemm hu ma tilefx dak id-dritt, il-fond akkwistat minnu ma setghax jinghad 'interkluz" u kienet ghalhekk, tonqos l-kondizzjoni bazi biextiddekorri l-preskrizzjoni. H regola ta` interpretazzjoni stawita espressament mil-ligi (art. 1051Kod. Civili li l-klawsoli kollha ta` kuntratt jitfissru l-wahda bl-ohra, billi lil kull klawsola jinghata s-sens illi jidher mill-att kollu. Hi regola ohra illi ghalkemm il-kliem li bihom tkun mfissra konvenzjoni jkunu generali, fil-konvenzjoni ma jidhlux hlief il-hwejjeg li fuqhom ikun jidher illil-partijiet kellhom il-hsieb li jikkontrattaw.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info