Reference: Volume 33B (1947), Part No. 1, Section 1, Page 212

Judgement Details


Date
15/12/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., GANADO E., BORG GORG
Parties
ANTONIO PORTELLI vs MARGHERITA SULTANA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APERTURA TAS-SUCCESSJONI - APPELL - ART. 486 U 539 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - IMPUTAZZJONI - KOMPETENZA - QORTI TA' GHAWDEX
Summary
Meta kawza deciza mill-Qorti ta' Ghawdex fil-Kompetenza taghha Superjuri hija appellabili fil-meritutaghha quddiem il-Qorti ta' l-Appell tal-Maesta' tar-Re, kwalunkwe incident li jista' jinqala' waqtit-trattazzjoni ta' dik il-kawza u kwalunkew digriet interlokutorju li jigi moghti fiha, huma appellabili quddiem il-Qorti ta' l-Appell tal-Maesta' Tieghu r-Re. Id-digiret ta' apertura tas-successjoni moghti mill-Qorti ta' Gurisdizzjoni Volontarja jista' jigi impunjat minn dawk il-persuni biss lighandhom dritt jirrivendikaw jew jirreklamaw l-eredita' li b'dak id-digriet giet dikjarata miftuha favur hadd iehor, jew parti minnha. It-terzi li jkollhom xi rapporti jew xi operazzjonijiet ma' l-eredita ghandhom jirripettaw it-titolu ta' l-eredi apparenti dikjarat b'dak id-digriet, minghajr ma jistghu jindahlu fil-kwistjoni jekk dak id-digriet fis-sustanza tieghu huwiex validu jew le; u ma jistghux jimpunjawh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info