Reference: Volume 33B (1947), Part No. 1, Section 1, Page 209

Judgement Details


Date
15/12/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
CARMELO VELLA ET. vs NICOLINA GAUCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KOMPETENZA - LOKAZZJONI - ZGUMBRAMENT
Summary
F'kawzi ta' zgumbrament ghal kwalunkwe raguni rikonoxxuta mill-ligi, imma li ma hix imsemmija espressament fid-dispozizzjonijiet procedurali, il-valur lokatizju jigi deteminat miz-zmien li jkun ghad irid jghaddi ghall-kompiment taz-zmien tal-lokazzjoni. Jekk iz-zmien tal-lokazzjoni jkun ghadda, dakil-valur jigi determinat fuq l-ammont ta' sena kera; u jekk il-kera jkun jithallas b'rati fuq il-valur ta' rata wahda. Ghalkemm it-talba ta' l-izgumbrament ikollha bhala kawzali l-okkupazzjoni tal-fond minghajr titolu, u l-parti l-ohra tippretendi li ghandha dak it-titolu, il-Qorti jkollha bilforstara l-valur lokatizju tal-fond kemm huwa. Jekk dan il-valur ma jirrizultax bil-kriterji ta' imfissrin, il-Qorti tinnomina perit biex jistbbilih, jew toqghod fuq il-valur li gie rikonoxxut mill-LandValuation Officer. Meta l-valur lokatizju jirrizulta li huwa mhux aktar minn £10, hija kompetentibiex tiehu konjizzjoni tat-talba l-Qorti Inferjuri
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info