Reference: Volume 33B (1949), Part No. 1, Section 1, Page 432

Judgement Details


Date
14/03/1949
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
FELICE MAGRO vs GIUSEPPE BUTTIGIEG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1508, PAR. 2, TAL-KODICI CIVILI - EZERCIZZJU FL-INTERESS TA' HADD IEHOR - KONSANGWINEITA' - NULLITA' - RETRATT
Summary
Min ghandu dritt jirkupra post ma jistax jittrasferixxi dak id-dritt lil haddiehor. Dan ma jfissirxli min ghandu dritt ta' ritratt gentilizju huwa obligat izomm ghalih anki ghal mument wiehed il-fond irkuprat; lanqas ma jfisser illi, wara li tkun saritlu r-rivendizzjoni, huwa ma jistax jerga' jiddisponi minnu bi profitt, anki jekk dan kien l-intendiment tieghu sa minn qabel ma huwa ezercita l-irkupru. Imma jekk huwa jkun ga' ftihem ma' haddiehor minn qabel, li ghandu jittrasferilu dak il-fond, anki b'permuta, malli huwa jirkuprah, hemm in-nullita' ta' l-ezercizzju tar-retratt; ghaliex ma tghaddix differenza bejn akkordju preventiv ta' din ix-xorta u t-trasferiment lil hadd iehor tad-drittstess ta' l-irkupru.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info