Reference: Volume 33B (1947), Part No. 1, Section 1, Page 195

Judgement Details


Date
30/06/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
MARIA CONCETTA CARDONA vs SALVATORE BONNICI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"JUS SUPERVENIENS" - APPELL - GURISDIZZJONI - ILLEGITIMITA' TAL-PERSUNA - LIBERAZZJONI "AD OBSERVANTIA" - MARA MIZZEWGA - SANATORJA - SPEJJEZ
Summary
Ghalkemm l-eccezzjoni ta' l-Illegittimita' tal-Persuna kontra l-mara li tagixxi minghajr il-kunsensjew l-awtorizzazzjoni ta' zewgha tappartjeni lir-ragel, il-konvenut ghandu interess li jara li l-mara mizzewga li tkun attrici tkun tagixxi b'dak il-kunsens jew assistenza, inkella bl-awtorizzazzjonital-Qorti Kompetenti; u ghalhekk il-konvenut ghandu dritt jitlob li jigi liberat mill-osservanza tal-kawza. Jekk pero' r-ragel jidher fil-kawza u jaghti l-kunsens tieghu, dak in-nuqqas jigi sanat; ujekk ir-ragel ma jaghtix dak il-kunsens, ma hemm ebda ostakolu illi l-Qorti tissospendi l-kawza sabiex l-attrici tottjeni dik l-awtorizzazzjoni minn ghand dik il-Qorti. Il-Qorti Kontenzjuza ghandha gurisdizzjoni konkorrenti mal-Qorti ta' Gurisdizzjoni Volontarja biex taghti din l-awtorizzazzjoni; imma jekk jidhrilha li ma ghandhiex taghtiha, u lanqas li tissospendi l-kawza biex il-mara tottjenieha mill-Qorti ta' Gurisdizzjoni Volontarja, allura tigi l-liberazzjoni "ab observantia". Jekk wara s-sentenza u fil-pendenza ta' l-appell il-mara tottjeni dik l-awtorizzazzjoni, id-difett jigi sanat xorta wahda bis-sahha tal-"jus superveniens"; salv il-kap ta' l-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info