Reference: Volume 33B (1949), Part No. 1, Section 1, Page 406

Judgement Details


Date
07/02/1949
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
ROSINA MIZZI vs LORENZO SAID NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 10 TAL-KAP. 109. - BOARD TAL-KERA - CESSJONI TAD-DRITT TA' L-INKWILINAT - LOKAZZJONI - SULLOKAZZJONI
Summary
Huwa veru li l-kuntratt ta' lokazzjoni johloq bejn il-partijiet drittijiet u obligi personali, u lil-element personali f'dan il-kuntratt huwa importanti hafna, tant illi l-inkwilin li jissulloka l-fond mikri ghandu minghajr il-permess tas-sid, jew icedi l-inkwilinat, jiddekadi mill-lokazzjoni; immadan l-element personali ma ghandux jigi interpretat bi strettezza u eskluzivita' tali li twassal ghall-assurd li l-inkwilin ma jistax jippermetti li jghammru mieghu anki parenti u nies hbieb tieghu.Fil-kaz prezenti l-inkwilin assenta ruhu minn Malta temporaneament u ppermetta li fl-assenza tieghul-fond jigi okkupat minn habib minghajr kera jew kumpens iehor. Il-Qorti ta' l-Appell irriteniet illi b'hekk l-inkwilin ma naqasx mill-obligi tieghu, specjalment in vista illi l-okkupazzjoni ta' dakil-habib kienet ta' durata qasira u minghajr kera jew kumpens; u rrevokat is-sentenza tal-Board tal-Kera li kien zamm il-kuntrarju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info