Reference: Volume 33B (1948), Part No. 1, Section 1, Page 252

Judgement Details


Date
03/05/1948
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
EMMANEULE VELLA vs DR PIETRO PAOLO GALEA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"JUS SUPERVENIENS" - ART. 1553 TAL-KODICI CIVILI - CESSJONI - CITAZZJONI - DENUNZJA - LIBERAZZJONI AB OBSERVANTIA - TERZI
Summary
Ic-cessjoni ghandha tigi denunzjata lid-debitur; u qabel ma ssir dik id-denunzja c-cessjonarju ma jistax, di fronti ghat-terzi, jezercita d-drittijiet tieghu. Fost it-terzi huwa kompriz anki d-debitur; b'mod illi jekk id-debitur, qabel id-denunzja ihallas "in buona fede" lic-cedent, di fronti ghalih dak il-pagament huwa validu. Imma jekk id-debitur ikun ghadu ma hallasx, jew ma jkunx estingwa d-debitu tieghu b'xi kompensazzjoni jew b'mod iehor, ic-citazzjoni li jaghmillu ghall-hlas ic-cessjonarju tiswa` minflok id-denunzja ghall-effetti kollha tal-ligi; u dan bis-sahha tal-"Jus Superveniens". Ghalhekk jekk ic-cessjonarju jharrek lid-debitur ghal hlas "res ad huc integra", il-kawza timxi 'l quddiem fuq il-meritu, u ma hemmx lok li d-debitur jigi liberat mill-osservanza tal-gudizzju ghaxma kienx hemm id-denunzja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info