Reference: Volume 33B (1949), Part No. 1, Section 1, Page 385

Judgement Details


Date
28/01/1949
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
FRANK CAMILLERI NE. vs WING COMMDR. PHILIP MORGAN, R.A.F.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 10 KAP. 109. - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - MOROZITA' TA' L-INKWILIN
Summary
F'materja ta' morozita' ta' l-Inkwilin fil-hlas tal-kera l-gudikant ma ghandux jiehu atteggjament assolut, fis-sens li meta jivverifika ruhu l-fatt li l-inkwilin ma hallasx puntwalment il-kera ta' zewg skadenzi, ghandu ta' bil-fors jilqa' t-talba tal-lokatur biex ma jgeddidx il-kirja. Il-ligi mhixintiza biex taghti pretest lil lokatur biex jirrexindi l-kuntratt tal-kirja, imma biss biex tissalvagwardah fil-hlas tal-kera. U ghalhekk meta jkun hemm cirkustanzi li jiggustifikaw l-attegjament ta'l-inkwilin fin-nuqqas tieghu li josserva l-obligi tieghu skond il-ligi, huwa ma jiddekodix mid-dritt tieghu biex tigi lilu mgedda l-lokazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info