Reference: Volume 33B (1947), Part No. 1, Section 1, Page 181

Judgement Details


Date
30/06/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., GANADO E.
Parties
ANTONIO BRIFFA vs EMMANUELE DUCA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - KAMBJAMENT TA' DESTINAZZJONI TAL-FOND - LOKAZZJONI
Summary
L-iskop tal-ligi li tipprojbixxi lill-inkwilin li jbiddel id-destinazzjoni tal-fond mhux dak li javvantaggja lis-sid b'mod li huwa jista' jipprofitta ruhu minn kwalunkwe cirkustanza, anki l-izjed zghira u genwina, biex jippriva lill-inkwilin mit-tgawdija tal-fond lilu mikri. Dan il-principju gie applikat f'din il-kawza ghall-kaz ta' konduttur ta' garage li ppermetta lil koppja li kienet ghadha kemm izzewget li jokkupaw minghajr ebda hlas jew kumpens iehor parti minn dak il-garage ghal skop ta'abitazzjoni sakemm huma jkunu jistghu jokkupaw fond iehor li ga kienu krew ghalihom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info