Reference: Volume 48E (1964), Part No. 2, Section , Page 1256

Judgement Details


Date
10/11/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
MICHELINA BORG vs JOSEPH BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ADULTERJU - ART. 43-49, KODICI CIVILI - AWTORIZZAZZJONI TAS-SEKOND'AWLA - KAWZALI - MOTIVI - SEPERAZZJONI PERSONALI
Summary
Il-gurisprudenza tal-Qorti taghna tippropendi lejn l-ammissjoni ta` talba ghas-separazzjoni anki fuqmotivi li ma kienux gew dedotti quddiem il-Qorti ta` Gurisdizzjoni Volontarja. L-awtorizzazzjoni tal-Qorti ta` Gurisdizzjoni sabiex issir il-kawza ghas-separazzjoni personali ma hix rikjesta meta konjugi l-iehor ghal kawza diversa bazata fuq fatti posterjuri. Sabiex tigi akkolta t-talba ghas-separazzjoni personali huwa bizzejjed illi tirrizulta wahda biss mill-kawzalijiet ghas-separazzjoi personali, purke` dik il-kawzali li tirrizulta tkun ta` gravita` tali li tivvolja profondament il-konvivenza konjugali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info